آزمون هوش: به جای علامت سوال، عدد مناسب بگذارید!

سوال هوش ریاضی با عدد مناسب: این تست یا معمای ریاضی یک معادله و آزمون ریاضی است که برای حل آن و پیدا کردن عدد مناسب به جای علامت سوال نیازمند زیرکی و هوش مناسب هستید.

تست هوش: در ۱۰ ثانیه عدد مناسب را در جای علامت های سوال قرار دهید!

تست ضریب هوش با اعداد نامشخص: این تست هوش در شبکه های اجتماعی بارها و بارها همرسانی شده است.

اگه نابغه ریاضیاتی، این عبارت غلط را با یک حرکت درستش کن!

سوال تصویری با چوب کبریت: آیا می توانید این معما را فقط با 1 حرکت حل کنید؟ اگر خوب نگاه کنید عبارت موجود در سوال تصویری با چوب کبریت صحیح نیست و یک نابغه ریاضی می تواند با حرکت دادن یک چوب کبریت آن را حل کند.

ضریب بالای هوشی‌ات را با حل این معمای تصویری، ثابت کنید!

معمای تصویری با مکعب ها: مجله خبری چشمک در ادامه انتشار بازی فکری، امروز با یک معمای تصویری جالب دیگر با شماست.

سوال هوش: با حرکت دادن ۱ چوب کبریت،عبارت غلط تصویر را درست کن!

آزمون ریاضی با کبریت: برای اینکه اثبات کنید که در انجام تمرینات ریاضی مهارت خوبی دارید، لازم است تا یک معادله صحیح را در آزمون هوش ریاضی با کبریت بدست بیاورید.

سوال هوش: اگه رمزگشایی‌ات خوبه، عدد مناسب را جایگزین علامت سوال کنید!

آزمون هوش با رمزگشایی عدد مناسب: چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود؟ بازی فکری معمایی است که برای یافتن راه حل به راه های غیر متعارف نیاز دارد.

اگر ۱=۴، ۲=۱۶، ۳=۶۴، ۴=؟ است؟| نابغه ها این چالش ریاضی را در ۱۰ ثانیه حل می کنند!

تست ریاضی با دنباله عدد: می توانید این چالش ریاضی ارائه شده توسط بخش تفریح و سرگرمی چشمک را حل کنید.

تست هوش: عدد آخر در این دنباله عددی چند است!؟

بازی ریاضی با شناسایی عدد آخر: آیا اماده چالش هستید؟ آیا می توانید از نابغه پیشی بگیرید و شماره گم شده را پیدا کنید؟ اثباتش کن! امروز چالش ما یافتن عدد گمشده در این دنباله منطقی است.