با دلیل بگوئید که کدومیکی اومده رستوران، در حالی که پول کافی نداره!؟

آزمون تصویری شناسایی فرد بی پول: بخش تفریح و سرگرمی وب سایت مجله خبری چشمک هر روز با جدیدترین و به روزترین معماهای تصویری با شماست.