“اوه یون آه بازیگر نقش هیآپ” به همراه پسر چاقش که هیکلش دو برابر خودشه + عکس

اوه یون آه بازیگر نقش هیآپ : اوه یون آه بازیگر کره ای است که کاراکتر هی آپ در سریال بادها را بازی می کند.