بوراک اوزچیویت، زندگی شخصی و عکس های جدید او و همسر زیبای معروفش!

بوراک اوزچیویت و همسرش: بوراک اوزچیویت در ۲۰ دسامبر ۱۹۸۴ در یک خانواده مسلمان طبقه متوسط در ترکیه به دنیا آمد.