اصطلاح اهل بخیه است از کجا آمده است!؟+داستان

اصطلاح اهل بخیه هست: اهل بخیه در فرهنگ عامه، کنایه از برخی کارهای خلاف است.

اصطلاح ریش گرو گذاشتن از کجا آمده است + داستان تار ریش ارزشمند و کپه ریش بی ارزش!

اصطلاح ریش گرو گذاشتن : در گذشته ها ریش و سبیل خیلی حرمت داشت و حتی مردها به ریششان قسم می خوردند واین نشانه جوانمردی بود.

اصطلاح ماست​ ها را کیسه کردن از کجا آمده است!؟ + داستانی نه چندان قدیمی

اصطلاح ماست​ ها را کیسه کردن: روزی به مختارالسلطنه (رییس شهربانی دوره رضاشاه) اطلاع دادند که قیمت ماست در تهران خیلی گران شده است.

اصطلاح آنچه تو از رو می خوانی، من از بَرَم از کجا آمده است+داستان

یک روز فروشنده دوره گردی با پاهایی خسته و لباس های کهنه، از این روستا به آن روستا می رفت تا وسیله های از کار افتاده خانه های مردم را بخرد و یا این که وسیله ایی به آن ها بفروشد….

اصطلاح بز خری کردن از کجا آمده است!؟

اصطلاح بز خری کردن: یک روز ملانصرالدین تصمیم گرفت گاوش را به بازار ببرد و بفروشد.

اصطلاح شاخ و شانه کشیدن از کجا آمده است!؟ +داستان

اصطلاح شاخ و شانه کشیدن: هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست.

اصطلاح یا واژه جالب “سر خر” از کجا آمده!؟ + حکایت سر خر

اصطلاح سر خر: روزی مرد مومنی سوار بر خر از دهی به دهی دیگر میرفت، در بین راه برخی از جوانان که شراب خورده و مست بودند راه را بر او می بندند و یکی از انها جامی را پر از شراب به او تعارف میکند ! اصطلاح سر خر مرد استغفرالله گویان سرباز زد و ولی جوانان دست بردار نبودند، بلاخره یکی از انها خنجری زیر گلویش گذاشت و تهدید کرد که اگر شراب تعارفی را نخورد کشته می‌شود ! مرد برای حفظ جان راضی شده و با اکراه جام گرفته و رو به آسمان گفت: خدایا تو می داني که من بخاطر حفظ جانم این شراب را میخورم، چون جام رابه لب نزدیک کرد ناگهان خرش شروع به تکان دادن سر خود کرد و سر خر به جام شراب خورد و شراب بر زمین ریخت و جوانان خندیدند ! مرد نیز با دلخوری گفت: پس از عمری خواستیم شرابی حلال بخوریم این سر خر نذاشت.

حکایت دلش گیلاس می خواست اما قسمتش بادمجان بود!

دلش گیلاس می خواست اما قسمتش بادمجان بود: هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست.

فوت کوزه گری: حکایت استاد باهوش و شاگرد مغروری که ادعا می کرد از استاد بهتر است و شکست خورد!

حکایت فوت کوزه گری : هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست.

اصطلاح پته اش رو آب افتاد از کجا آمده است+داستان

اصطلاح پته اش رو آب افتاد: زمانی که راز و اسرار مگوی شخصی فاش شود اصطلاحا می گوییم “پته اش روی آب افتاده است”.