فوت کوزه گری: حکایت استاد باهوش و شاگرد مغروری که ادعا می کرد از استاد بهتر است و شکست خورد!

حکایت فوت کوزه گری : هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست.

اصطلاح پته اش رو آب افتاد از کجا آمده است+داستان

اصطلاح پته اش رو آب افتاد: زمانی که راز و اسرار مگوی شخصی فاش شود اصطلاحا می گوییم “پته اش روی آب افتاده است”.

اصطلاح روغن ریخته را نذر امامزاده کردن از کجا آمده است+داستان

روغن ریخته را نذر امامزاده کردن: روزی روزگاری یك آدم مالدار و ثروتمند كه از همه رقم ملك و اموال داشت ولی خسیس و گداصفت بود ، در یك آبادی زندگی می كرد.

اصطلاح اگر برای من آب در نمی آید، برای تو که نان در می آید‎ از کجا آمده است!؟+داستان

اصطلاح اگر برای من آب در نمی آید: در ایامی که آب آشامیدنی و آب کشاورزی از قنات به دست می آمد.

اصطلاح مرغش یک پا دارد از کجا آمده است+داستان و تصویر

اصطلاح مرغش یک پا دارد: در ایام قدیم پیرمرد باهوشی به نام ملانصرالدین زندگی می کرد.

اصطلاح بزخری کردن از کجا آمده است+داستان

اصطلاح بزخری کردن: یک روز ملانصرالدین تصمیم گرفت گاوش را به بازار ببرد و بفروشد.

اصطلاح بیلش را پارو کرده از کجا آمده است و به چه معناست!

بیلش را پارو کرده: هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست.

اصطلاح “عطایش را به لقایش بخشیدن” از کجا آمده است + حکایت پیرمردی که غرورش را به پول نفروخت!

عطایش را به لقایش بخشیدن: در روزگاران قدیم، پیرمردی باوقار و تهیدست به سختی زندگی اش را می گذراند؛ اما دم برنمی آورد و پیش هیچ کس نمی گفت که وضع مالی خوبی ندارد و همیشه در تلاش بود تا صورتش را با سیلی سرخ کند.