داستان های خنده دار ملا نصرالدین: ۵ داستان زیبا با طنز تلخ

داستان های خنده دار ملا نصرالدین: بسیاری از ما شاید از کودکی با داستان های خنده دار ملانصرالدین رشد کردیم و بزرگ شدیم.