حقیقت عجیب از گذشته سینا مهراد که تازه فاش شده

زندگی خصوصی سینا مهراد: سینا سهیلی با نام هنری سینا مهراد که بسیاری از مخاطبان تلویزیون او را با نقش آفرینی در سریال پدر می شناسند، در برنامه مهمانی به گپ وگفت با ایرج طهماسب نشست و در مورد احتمال نابینا شدنش در کودکی توضیح داد.