بالاخره از سارا و نیکای جدید در سریال پایتخت ۷ رونمایی شد!

سارا و نیکای جدید پایتخت : مدتی قبل خبر حذف سارا و نیکا از پایتخت منتشر شد و این دوقلوها اعلا کردند که برای سری جدید پایتخت تست داده اند.