چهره جوان هوسانیانگ سریال جنگجویان کوهستان” در ۷۵ سالگی اش+عکس

بازیگر نقش هوسانیانگ بعد از 47 سال: نقش هوسانیانگ در سریال جنگجویان کوهستان را نیز سانائه سوچیدا بازی می کرد.