بازیگر نقش سعید “سریال نوروز رنگی” پس از ۴ سال با تیپ و چهره متفاوت+عکس

سینا رازقی: بیشتر ما این بازیگر را با نقش سعید در سریال نوروز رنگی می شناسیم.