بیوگرافی سلمان خطی بازیگر نقش تقی سریال پایتخت، زندگی شخصی و همسر و فرزندان و نوه ها+عکس

سلمان خطی بازیگر نقش تقی سریال پایتخت: این بازیگر موفق سینما و تلویزیون متولد بهمن 1342 در قائم شهر، است.

بیوگرافی سلمان خطی بازیگر نقش تقی سریال پایتخت، زندگی شخصی و همسر و فرزندان و نوه ها+عکس

سلمان خطی بازیگر نقش تقی سریال پایتخت: این بازیگر موفق سینما و تلویزیون متولد بهمن 1342 در قائم شهر، است.