اونا که ریاضی اشون خوبه، بگن که کی عبارت تخته رو درست محاسبه کرده!؟

آزمون تصویری با شناسایی نابغه ریاضی: سوالات و معماهای تصویری در فضای اینترنت به یک روند تبدیل شده اند و وب سایت های مختلفی تلاش می کنند با انتشار سوالات معمایی مخاطبان خود را راضی نگه دارند.