شخصیت های مجموعه “فیلم شرک” اگر انسان بودند چه شکلی بودند+ عکس

تبدیل شخصیت های فیلم شرک به انسان: وقتی طراحان کارتونی از حیوانات یا موجودات دیگر در فیلمشان به عنوان یک شخصیت استفاده می کنند، آنقدر به آنها شخصیت انسانی می دهند که دیدن آنها به عنوان موجوداتی شبیه به انسان اجتناب ناپذیر است.