بهترین خوراکی ها برای جلوگیری از پوکی استخوان و داشتن استخوان های سالم!

جلوگیری از پوکی استخوان:انسان وقتی به سنین میانسالی نزدیک می‌شود طبیعی است که استخوان هایش ضعیف‌تر و روز به روز دچار سایش شوند و تحلیل بروند.