این ادویه ها خاصیت خنک کنندگی بدن دارند! | برای جلوگیری از گرما زدگی فراموش نکنید!

ادویه های خنک کننده بدن: یکی از راههای کم کردن حرارت بدن در فصل تابستان استفاده از ادویه و چاشنی هایی است که به عنوان خنک کننده بدن تاثیر گذارند.